Sittgunga för barn – montering

När du har fått hem din sittgunga för barn är det dags att montera den och hänga upp den. I det paket du får hem finns det förutom själva gungan även instruktioner för hur du monterar den. Att montera en sittgunga går snabbt och smidigt. Gungan har en simpel design vilket innebär att du kan montera den helt utan verktyg och det hela tar bara några minuter.

Med gungans enkla konstruktion kan du montera den på egen hand. Det viktigaste att tänka på när du monterar barngungan är att dra åt alla knutar ordentligt. Det är dessa som håller kvar tyggungan i luften och garanterar dess säkerhet.

Sittgunga

Montera ihop alla delar

När du får hem paketet med barngungan bör du först avlägsna all förpackning. Se till så att ditt barn inte får tag i denna utan håll den utom räckhåll. Kontrollera sedan att du har fått med alla delar. I paketet ska det finnas fyra träpinnar, en gunga, två bomullsrep, två metallringar samt en kudde.

Börja med att placera träpinnarna i barngungans fållor. Alla pinnar är lika långa så det spelar ingen roll vilken fålla du placerar vilken pinne i. Ta därefter fram de två bomullsrepen. De två metallringarna som medföljer i paketet är redan monterade på repen. Ta ej bort dessa ringar. Metallringarna är redan placerade och fastknutna där de ska vara, alltså mitt på repen.

Montering av sittgunga från Videung of Sweden

Placera sedan ryggpinnen ovanför de två sidopinnarna och trä igenom ett rep på varje sida av ryggpinnen. Därefter placerar du pinnen vid gungans framdel under de två sidopinnarna och trär igenom repen även på framsidan. Gör sedan en knut under varje snöre, alltså sammanlagt fyra knutar. Se till att inte dra åt de fyra knutarna alltför hårt, du ska nämligen justera gungan och dess höjd vid ett senare stadie av monteringen.

Häng upp din sittgunga

Nu är det dags att hänga upp din gunga. Se därför till att ha monterat två svängkrokar där du vill att gungan ska hänga. Börja med att bestämma vilken höjd du vill att gungan ska hänga på. Tänk på att barngungan inte får hänga på en så pass låg höjd att ditt barn kan nå golvet med sina fötter. När du har justerat och balanserat barngungan är det dags att dra åt knutarna ordentligt. Se till att du knyter dubbelknutar för extra säkerhet.

Kom ihåg att tyngdbelasta och stabilisera

När gungan är upphängd ska du tyngdbelasta den. På så sätt säkerställer du att gungan och alla knutar sitter ordentligt. Din barngunga kan vid användning belastas med upp till 25 kilo. Om gungan inte är tyngdbelastad ska den inte användas av ett barn. Snören som inte är testade och ordentligt åtknutna kan nämligen innebära fara för ditt barn, med allvarliga skador som följd.

Se till så att barngungan hänger rakt och är stabil. En snett hängande barngunga som är instabil kan innebära en fallrisk för ditt barn. Även detta kan leda till allvarliga skador, varför en korrekt montering med testad belastning är av absolut högsta vikt.

Så snart din barngunga är monterad, upphängd och testad kan du börja använda den tillsammans med ditt barn. Ni har ni en värdefull leksak hemma som kommer ge naturliga gungstunder och stor glädje. Läs även hur du bäst tar hand om din barngunga i trä.